Frecventele utilizate de catre operatorii de telefonie mobila din Romania

sâmbătă, 22 ianuarie 2011
Frecventele utilizate de catre operatorii de telefonie mobila din Romania.

Prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private Legea nr. 676/2001 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul telecomunicaţiilor (M.Of. nr. 800 din 14
decembrie 2001) transpune integral prevederile Directivei 97/66/EC. Legea garantează confidenţialitatea comunicaţiilor efectuate prin intermediul unei reţele publice de telecomunicaţii sau prin recurgerea la un serviciu de telecomunicaţii destinat publicului şi obligă furnizorii de servicii şi operatorii de reţele, sub sancţiuni
severe, mergând până la retragerea licenţei, să ia toate măsurile tehnice şi de organizare adecvate garantării securităţii serviciului şi a reţelei.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu